• อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหาร ด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 1-2 ปี

28-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล