• เพศชาย/หญิง อายุ 25 เป็นต้นไป
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน /สถิติประยุกต์
  • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล