• Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 8 years of experience
 • Fluent in English (written and verbal)

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance or Accounting
 • Experience in finance and accounting field.
 • Good communication in English.

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting in Asia Pacific
 • Budget control & Investment
 • cost kaizen activity

20-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • ภาษาอังกฤษและโปรแกรม MS Office

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of working experience
 • Male or Female, 35 years old and above
 • Master’s Degree in Accounting & Finance

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล