• เพศชาย/หญิง อายุ 25 เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน /สถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and implement IR plan
 • Perform competitive analysis
 • Organize & participates in conferences, road show

22-Jun-17

 

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

22-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance/Journalism/Business
 • Performing financial analysis and research
 • Deal with investors/brokers/analysts

21-Jun-17

 

Applied
 • Manage the assigned investment projects
 • Handle merger & acquisition deal /negotiation
 • Prepare the total company’s portfolio

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล