• Bachelor degree or higher in Finance
  • 2-3 years in Financial analysis
  • Good command in English

27-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหาร การเงิน บัญชี
  • ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก เช่น กลต.
  • มีความรู้ในเรื่องกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์

15-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล