• Credit risk
  • Credit analysis
  • Credit approver underwriting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ทางด้านการประสานงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล