• มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Transnational Organized Crime
 • External Relations and Policy Coordinator
 • United Nations standards and norms

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Women Empowerment
 • policy advocacy , Policy Coordination
 • gender-sensitive criminal justice

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • policy advocacy , Senior Policy and Research
 • child sensitive approaches , Child Protection
 • External Relations and Policy Coordination

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Public affairs
 • Government
 • Assistant Manager

27-Jun-17

 

Applied
 • Programmme quality, programme design,
 • international development
 • theories of change and performance measurement

30-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล