• บริการลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการ เลขานุการ
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied

ธุรการ

Manop Leader Ltd., Part.

นครราชสีมา

  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ
  • มีประสบการณืด้านธุรการ เลขานุการ
  • บุคลิกดี รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

27-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล