• เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

25-Apr-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Legal, Law, Compliance, In house, advisor, POA
 • AGM, EGM, Litigation, Compliance Report, Agreement
 • Contract, Overseas Regional, Government

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

24-Apr-17

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล