• ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

12-Jan-17

 

Applied
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

10-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล