• มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Transnational Organized Crime
 • External Relations and Policy Coordinator
 • United Nations standards and norms

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Women Empowerment
 • policy advocacy , Policy Coordination
 • gender-sensitive criminal justice

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • policy advocacy , Senior Policy and Research
 • child sensitive approaches , Child Protection
 • External Relations and Policy Coordination

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ และขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถจัดทำ BOQ , ถอดแบบ
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27 - 38 ปี
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ
 • การเจรจาต่อรอง หรือประสานงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Public affairs
 • Government
 • Assistant Manager

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารโครงการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเอกสารทะเบียนราชการ
 • งานประสานงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investigation Management
 • 7 Years Working Experience
 • Banking Industry is a plus

22-Jun-17

 

Applied
 • วิเคราะห์กลยุทธ์
 • งานงบประมาณ
 • งานติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programmme quality, programme design,
 • international development
 • theories of change and performance measurement

30-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล