• เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Legal, Law, Compliance, In house, advisor, POA
 • AGM, EGM, Litigation, Compliance Report, Agreement
 • Contract, Overseas Regional, Government

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

24-Apr-17

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

24-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ และขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้

21-Apr-17

 

Applied
 • มีความสามารถจัดทำ BOQ , ถอดแบบ
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27 - 38 ปี
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ
 • การเจรจาต่อรอง หรือประสานงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin
 • Strong communication skills
 • Negotiating and interpersonal skills, and self-con

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • facilities management and managerial skil
 • Account Management
 • Operation management

11-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล