• มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
  • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

20-Jun-17

 

Applied
  • Master Degree in International Development
  • 5 years relevant professional experience
  • Past experience in project management

16-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล