• วางแผนริเริ่มกิจกรรมการระดมทุนใหม่ๆ
 • พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้า
 • จัดทำงบประมาณ

28-Jun-17

 

Applied

Branch Manager – Optical Center

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years of staff, program or operations management
 • Degree or equivalent, preferably in a health care
 • Good of English and Computer literacy skill

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารโครงการ

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเอกสารทะเบียนราชการ
 • งานประสานงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Data Entry, encoding donation form to Database
 • Assisting administrative work

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in International Development
 • 5 years relevant professional experience
 • Past experience in project management

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล