• จัดทำเอกสาร ประสานงานแต่ละฝ่าย
  • ความรู้ด้าน Work permit และต่อวีซ่า
  • มีความรู้ด้านการจัดทำประกันสังคม

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล