• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ

20-Jan-17

 

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-17

 

Applied
 • Manage program activities in support of adolescent
 • Oppotunity to regional and international travel
 • Good working environment and good benefit

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A degree or equivalent in Business or Operations
 • 5 years of professional experience
 • strong managerial and organisational competence

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 2+ years of professional experience preferred
 • Thai fluency is mandatory (written and spoken)

18-Jan-17

 

Applied

Product Specialist (Piano)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of experience in the music industry.
 • ABRSM or Trinity College certification is a must.
 • Has strong passion in music.

17-Jan-17

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล