• วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree and a CPA Certification
 • Advanced numerical skills and computer skills
 • At least five years of experiences

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ขับรถให้ผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่ราชการ)

24-Feb-17

 

Applied
 • Corporate Social Responsibility
 • จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม

24-Feb-17

 

Applied
 • Age between 40-50, male or female
 • Able to communicate or report in English
 • Have good service minded and eager to assist other

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • Civil Engineer
 • Business
 • Sales

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การจัดทำรายงานข้อเสนอทางวิชาการ
 • มีความรู้ในเรื่องงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล

22-Feb-17

 

Applied
 • Experience in account management, business develop
 • Ability to build and maintain partner relationship
 • Exceptional interpersonal communication skills

22-Feb-17

 

Applied
 • Thai national with Secondary Education or equivale
 • Some specific experiences in programme
 • Experience in climate change related projects

22-Feb-17

 

Applied

Coordinator Staff

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • age not over 40 years old, Thai Nationality
 • ประสานงานในการยื่นแบบต่างๆกับทางราชการ
 • Experienced in FDA application

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ professional work experience in a related
 • Strong oral and written communication skills
 • Strong interpersonal skills

21-Feb-17

 

Applied
 • conduct activities with youth
 • conducting entrepreneurship training and business
 • Good English writing and documentation

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or equivalent industry
 • Preferably in Media, Communications, Marketing, B
 • 3 years of professional experience in NGOs

21-Feb-17

 

Applied
 • Proven research background with degree in Soc Sci.
 • Understanding and knowledge on LGBTI and SRGBV
 • Proficient English writing and documentation skill

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Project Management and Leadership
 • Good People and Communication skills
 • Native Thai Language and Strong English abilities

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล