Asst. Logistic/WH Manager

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Female
 • 2-3 years of management level
 • Bachelor’s degree or higher in Logistic

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ติดตามประสานงานทั้งภายในและภายนอกตามแผนที่จัดทำ
 • จัดทำเป้าหมายและติดตามกระบวนการเพื่อนำมาวิเคราะห์

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องอายุ 35-45 ปี
 • มีความชำนาญ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ รายงานได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้สถานประกอบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย 18 ปีขึ้นไป
 • ขับรถกระบะ 4 ล้อ ส่งสินค้า
 • รู้เส้นทาง ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

20-Feb-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าของลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา1ปี
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย

20-Feb-17

 

Applied
 • วิ่งส่งสินค้าที่ลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา 1 ปี
 • อายุ24 ปีขึ้นไป ,เพศชาย

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล