• Bachelor or Master’s Degree in Supply Chain
  • Excellent spoken and written English
  • 1 – 2 years previous work-experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • ออกไปพบลูกค้า นำเสนอขาย อธิบายรายละเอียดสินค้า

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล