• ปวช และ ปวส เครื่องกล ช่างยนต์อุตสาหกรรม
  • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
  • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

23-Mar-17

 

Applied

Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล