PROJECT SPECIALIST

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • degree or higher in a discipline of Engineering
 • Experience in automotive or related business
 • Outstanding interpersonal and communication skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

DMS & IT KBU Manager

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years IT system working experience
 • Experience in car maker business at least 5 years
 • Fluent in written and spoken English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการประสานงานในการจัดรถยนต์เมื่อหมดสัญญา
 • จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่าใชจ่ายกรณีอุปกรณ์
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนรถยนต์หมดสัญญา

27-May-17

 

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Engineering improvements
 • Good English suchat@kensington.co.th

27-May-17

 

Applied
 • ขาย ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าเกี่ยวกับรถนิสสัน
 • บุคคลิกภาพดี มีใจรักการบริการด้านการขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

26-May-17

 

Applied
 • Degree Qualified
 • Experience in Automotive/Motorcycle industry
 • Good Computer Skills

26-May-17

 

Applied
 • ติดตั้งถังแก๊สให้กับรถยนต์ของลูกค้า
 • ปวช.ด้านช่างยนต์
 • อายู 18 ปีขึ้นไป

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมรถยนต์
 • ปวส.ขึ้นไป ด้านช่างยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านช่างยนต์ (เครื่องกล)
 • ประสบการณ์เป็นช่างยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • รับแจ้งงานซ่อมที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพสินค้า

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male and age not over 40 year old
 • Bachelor Degree or higher
 • 3 – 5 years in automotive industry logistics

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-10 years exp. QC or QA in automotive, electronic
 • Knowledge of ISO9001, ISO14000, TS16949
 • Good English, understand drawing, MSDS, RoHs

23-May-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Head of Operations Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Management in international distribution company
 • Manage complete Supply Chain activities
 • Experience in warehouse,logistic,customer-service

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล