• Engineering, preferably Mechanical Engineering
 • 15 years of experience in plant management
 • TS16949 – automotive standard knowledge

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน ออเดอร์งาน เข้า/ ออก ขนส่ง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงาน
 • จัดสายงานรถขนส่ง ตามงานและเวลาที่กำหนด

20-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 - 45 ปี
 • งานซ่อมประจำบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

20-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ออกไปพบลูกค้า นำเสนอขาย อธิบายรายละเอียดสินค้า

20-Apr-17

 

Applied
 • ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิลได้
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ขับรถบรรทุกได้

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Engineering
 • 2-3+ years of relevant work experience
 • Work directly with R&D, Project Management,

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล