• Maintenance เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเลคโทรนิค

19-May-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รื้อและประกอบเครื่องยนต์ได้
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมเครื่องยนต์
 • อายุ 20-35 ปี เพศชาย

19-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

15-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

15-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล