Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

29-Mar-17

 

Applied
  • ซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิด,ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • ปวช/ปวส. ช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล