• เพศชาย
  • มีใบขับขี่ประเภทบุคคลขึ้นไป
  • ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปวส. – ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์ด้านงานขนส่งอย่างน้อย 3 ปี

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับส่งเอกสาร มีทั้งประจำที่ สำนักงานใหญ่
  • มี ใบอนุญาตขับขี่ จักรยานยนต์
  • ไม่เป็น ผู้ติดยาเสพติด ให้โทษ

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล