• 1 Positions
 • Age 25 years up not over 38
 • Experience 3 years up

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมการออกบิลส่งของประจำวัน และสต๊อกสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • At least 3 year experiences in cost accounting
 • Prepare data for electronic cheque.
 • Process automatic Banking

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting,Finance,BBA or related field
 • 5 - 10 years’ experience in auditing
 • Prefer Pass Internal Audit training course

25-Apr-17

 

Applied

ACCOUNTING MANAGER (ELECTRONIC PARTS)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old
 • 10 years of experience in accounting, finance
 • Auditing experience with Big 4 background

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล