Senior Accountant AP

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 2 months fixed bonus with other benefits
 • Manufacturing environment
 • Good command of written and spoken English

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • GL
 • Account
 • Pathum

21-Jun-17

 

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sr. Accountant (AR)

Sibelco Minerals (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Min. 5 years of working experience in Accounting
 • Good command of English
 • Able to work under pressure

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี 2 ปี ขี้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ACCOUNTING SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting.
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Minimum experience of 2 years in the accounting

19-Jun-17

 

Applied

FINANCE MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Female only, Thai nationality, aged 35-45 years
 • 10 years of experience in a finance role
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา การเงินการบัญชี
 • มีประการณ์ตามตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารระบบบัญชี และวิเคราะห์งบการเงินได้

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล