• Male , Female age not more than 35 years old
 • Bachelor Degree in Accounting is required
 • Minimum 5 years experience in cost accounting

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare withholding tax certificate to suppliers.
 • 1 year in accounting experiences
 • Degree in Accounting

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 35 - 45
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years working experience in Accounting,

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค
 • สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • world's number one tire and rubber Group Company
 • An opportunity to utilize Accounting knowledge
 • An opportunity to get career advancement

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการออกบิลส่งของประจำวัน และสต๊อกสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

17-Jan-17

 

Applied
 • Age 25-35 years
 • Bachelor in Accounting
 • 3 year experiences in cost accounting

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล