• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor degree
 • 2 Year experience
 • Able to communicate in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Internal Audit
 • Work independently
 • International company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work for a big company
 • Opportunity to learn and develop Accounting skill
 • Convenient location in MRT line

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Preparing financial report and analyze to finding
 • Preparing report and power point and present
 • Co-ordinate with all plant in Pakfood Group

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Misc. related with accounting role
 • Provide regular finance forecasts
 • Chase payments & debtors

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting
 • tax
 • risk

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting, Junior Accounting
 • GL, AP, AR, Tax, VAT
 • salary and good benefit

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

ABBOTT Laboratories Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experiences in AR, AP Accountant
 • Strong MS office skills. (EXCEL)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Managing the Accounting Department
 • BA in Accounting, MBA or CPA is a plus
 • 10+ years of progressively responsible experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ACCOUNTANT (AP)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Female or male, aged 24-35 years old
 • At least 1 year of experience in Accounts Payable

26-Jun-17

 

Applied
 • Handling an overseas subsidiary
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • At least 3 years of accounting experience

26-Jun-17

 

Applied

ACCOUNTING SUPERVISOR – RETAILER

SmartSearch Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 4 years of experiences in accounting
 • Knowledge of Thai tax rules, Thai GAAP

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-5 years accounting experience
 • Have Basic English communication skill

26-Jun-17

 

Applied
 • 10 years’ accounting experience in manufacturing
 • Analyse for internal and external compliance
 • Strong time management and analytical skills

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี

26-Jun-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Expert in finance, budgeting, forecast, tax
 • Work for industrial machinery manufacturer
 • Experience in the machine and equipment industry

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leasing
 • General Ledger, Loan
 • Tax, month end closing

26-Jun-17

 

Applied
 • Tax
 • Analyst
 • Specialist

26-Jun-17

 

Applied
 • Below 35, Thai Nationality, Male or Female
 • 5 years of experience in relevant role
 • Bangkok Based

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female 30-35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting field
 • 5+ years’ experience in an accounting

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CHIEF ACCOUNTANT

ZAZZ URBAN, Bangkok

ห้วยขวาง

 • Chief Accountant
 • Accountant
 • Hotels Job

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Possessing a CPA certificate
 • Reviewing the correctness of tax reports

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Holding CPD license
 • Responsible for personal tax, OT and payroll
 • PND 3, 53, 51, 50, 54 and PP 30

26-Jun-17

 

Applied

Finance & Accounting Manager

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Lead accounting and financial team operation team
 • Responsible all accounting control, GL, Cash flow
 • Monitor all reporting activities, including taxes

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tax
 • Tax submission
 • Tax assistant

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน

26-Jun-17

 

Applied
 • Prepare and review budget and forecast,
 • Experience in auditing field and knowledge
 • 3-5 years of experiences in related fields

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accounting

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Accounting or Finance required
 • 3 years of accounting experience
 • Great commands of Thai and English

26-Jun-17

 

Applied
 • Accountant job with respected company
 • Monthly closing and balance sheets
 • Book keeping and administration

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Oversee Accounting and Finance team
 • Fast growing international firm
 • Internal rotation opportunities

26-Jun-17

 

Applied

ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Reviewing and analysing budgets
 • Very good communication skills
 • Understanding of QuickBooks preferred

26-Jun-17

 

Applied

ACCOUNTING OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years of experience in accounting
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Update the Finance and Accounting team about taxes

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ออกแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือออกแบบสื่อ

26-Jun-17

 

Applied
 • 3 years of auditing experience in audit firm, CPA
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Responsible for monthly and yearly closing account

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review of sales tax and assignment of incoming
 • Handling, collection and maintenance of customer
 • Minimum 5 years experiece in Finace & Accounting

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Accounting, Finance
 • 15 Years in investment banking or finance
 • Ability to see big business picture, integrate

24-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

24-Jun-17

 

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge of accounting theories
 • Good command of English both in spoken and written
 • At least 15 years of experience

23-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female age 25-30, Bachelor in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting
 • Big Bonus, PVD, 20-30K

23-Jun-17

 

Applied

Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

23-Jun-17

 

Applied
 • tax
 • accounting support
 • tax support

23-Jun-17

 

Applied

GL Accountant

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 27-35 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือ การจัดการ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • ประสบการณ์งานบัญชีจากธุรกิจประกันภัย
 • การบัญชี

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล