• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

24-Jun-17

 

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 25-30, Bachelor in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting
 • Big Bonus, PVD, 20-30K

23-Jun-17

 

Applied

Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

23-Jun-17

 

Applied
 • tax
 • accounting support
 • tax support

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

GL Accountant

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • finance
 • treasury
 • tax accounting

23-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

23-Jun-17

 

Applied

Senior Tax Manager

Krungsri Consumer

กรุงเทพมหานคร

 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-38 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • 5 years of direct experience in budget planning
 • Thai nationality, female or male, aged 28 – 35 yrs
 • Degree in Accounting or Business Administration

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality,female or male, aged 45 - 50
 • Degree in Accounting or Business Admin
 • 8 years of direct experience in budget planning

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Indirect Tax, Customs, English
 • International trades, Import and Export, Audit
 • Tax planning, excise tax compliance

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • domestic and international tax advisor
 • international taxation
 • Thai inbound and outbound transactions

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Strong in Corporate Taxation and Financial risk
 • CPA License is advantage
 • 5 years working as Head of Financial & Accounting

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age not over 34
 • BA Degree in Accounting
 • 3 years working as Auditor or Chief Accountant

23-Jun-17

 

Applied
 • Tax Specialist
 • Tax Planning & Tax rules
 • Control Financial Statement

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 8 years’ experience in accounting field
 • In-depth knowledge in taxation

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting qualification or degree in accounting
 • knowledge of TFRS, IFRS and taxes
 • Male/Female age over 30 years old

23-Jun-17

 

Applied
 • General accounting work
 • Handle input VAT
 • Withholding Tax

23-Jun-17

 

Applied
 • Invoices sales claims such as Incentive, target
 • Booking 200 – 300 invoices per month
 • Checking invoices with VME provision each month

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Commercial finance

23-Jun-17

 

Applied
 • Master’s degree in Accounting or Finance
 • 15 years of experience in financial management
 • experience in treasury management

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for account closing monthly, quarterly
 • Understand clearly the impact of work
 • Supports budget, forecasting and management

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

22-Jun-17

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

22-Jun-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai Female
 • At Least 3 years Experience
 • Ability to communication in English/Fair English

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, male or feamal
 • Bachelor or Master Degree’s in Accounting
 • Direct experience in fashion retail

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 20 years’ experience in Accounting
 • Deep knowledge of Double Tax Agreement

22-Jun-17

 

Applied
 • Male / female, Thai nationality only, aged 35–40
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • At least 10 years of experience in a full range

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years of direct experience in budget planning
 • Update monthly actual performance

22-Jun-17

 

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or High Vocational Certificate
 • To do Input VAT report and file all tax invoices
 • To do withholding tax (PND 3 and PND 53)

22-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

Bechtel International, Inc.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years working experiences
 • Knowledge of foreign currency, Thai and US GAAP
 • Good command in English and computer literacy

22-Jun-17

 

Applied
 • บันทึกรายการทางบัญชี ลงโปรแกรมบัญชี
 • พิมพ์งานเอกสารทั่วไป
 • ได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการบัญชี

22-Jun-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5ปี

22-Jun-17

 

Applied

Sr. Accounting Supervisor

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Electronics
 • Accounting Program: QAD, MFG/PRO and ER
 • Trading

22-Jun-17

 

Applied

ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Handling day-to-day accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years of working for a Public Company

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 27 - 37
 • Degree in Accounting or any related fields
 • 5 years’ experience in accounting in the trading

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 28-35 years old
 • Experience in full set of accounting
 • Hardworking, attend to detail

21-Jun-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

21-Jun-17

 

Applied

Junior Accountant

Grundfos (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Post and process journal entries
 • Bachelor degree in accounting
 • 0-3 years experience accounting field

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล