• เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาจบปริญาตรี ด้านการเงิน หรือ บัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี.ขึ้นไป
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

20-May-17

 

Applied
 • Degree in Accounting/ Finance
 • Familiar with Ms. ERP system
 • Excellent knowledge of Tax/ Finance accounting

19-May-17

 

Applied
 • Verify Receivable Vouchers, Tax Invoice, Receipt
 • Record daily exchange rate effects
 • Responsible for prepare and submit report

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล