• มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

GL Accountant

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accounting Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manage and control all Accounting transactions
 • Handling in Double Tax Agreement, VAT and Tax
 • Prepare monthly, quarterly and yearly report

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สัญชาติไทย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost accounting, Cost accountant
 • Machinery, Manufacturing
 • Costing

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

28-Apr-17

 

Applied

Senior Finance Manager, Thailand

AbbVie Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

28-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา บัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • ทำรายงานภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภพ.30

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางบัญชี 1-3 ปี
 • ทำชุดจ่าย เช็ครับทวงหนี้
 • ยื่นแบบ ภงด. 3,ภงด.53

28-Apr-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR ACCOUNTANT

Exion Energy Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Finance
 • 5 years of experience in Finance
 • General knowledge of Tax, Finance

28-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 25-30 years old.
 • Bachelor’s degree in related fields
 • At least 3 years of experiences selling to the PPE

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age 25-30 years
 • High Diploma or Bachelor’s degree in Accounting
 • 3 years experiences in Accounting or Finance

28-Apr-17

 

Applied
 • Has knowledge in finance in management level
 • Experience in bank,hire purchasing,auto-leasing co
 • Good command of English

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

28-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

28-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Strong organizational skills

27-Apr-17

 

Applied

Senior Accounting Officer

PCC International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-40 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5-7 years working experience as accountant

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

27-Apr-17

 

Applied
 • M & R Estimator
 • Verify and approve the EOR
 • Initiate the opportunity for cost saving

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • minimum 4 years experiences in Audit firm
 • experiences in SAP/ERP system in Accounting module
 • experiences in Leasing/Finance/Retail business

27-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Junior Accounting Receivable

SDS KERR CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Maintain up-to-date billing system
 • Generate and send out invoices
 • Follow up on, collect and allocate payments

27-Apr-17

 

Applied

Senior Accounting

SDS KERR CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Main responsibilities will be for Account Payable
 • Intermediate Excel,Good in English
 • Minimum of 5 years is a similar role.

27-Apr-17

 

Applied
 • Female ,Thai nationality.
 • Bachelor 's degree in Accounting.
 • At least 2 years in Accounting tasks.

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

27-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 35– 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Adyim Online Agency

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality, Female, age 35-40
 • Bachelor's ​Degree in Accounting is a must
 • 10 years work experience in​ management

27-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความรู้ในการวางระบบ POS
 • วางระบบบัญชีและPOS
 • วิเคราะห์ข้อมูลบัญชี

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible in general accounting
 • to distribute experience & knowledge of Accounting
 • to work with famous Japanese leasing company

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1+ years of experience in Accounting
 • Good command in English language
 • Excellent skills in Excel software

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Good Attitude & Ambitious
 • English skills in writing and reading

26-Apr-17

 

Applied
 • CPD
 • ACCOUNT
 • Account payable

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Misc. related with accounting role
 • Provide regular finance forecasts
 • Chase payments & debtors

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

26-Apr-17

 

Applied

Account Manager

Crossland Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี

26-Apr-17

 

Applied

Senior Accounting Manager l FMCG

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years experience in financial and accounting

26-Apr-17

 

Applied
 • Challenging role with career opportunity
 • Dynamic and international environment
 • World's leading telecommunication company

26-Apr-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

26-Apr-17

 

Applied
 • Receivables task owner (Debtor Control Account)
 • Maintain Database of Customer Details in TMS, IBOX
 • Check and ensure correctness of VAT

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล