• Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • More than 2 years experience in accounting field.
 • Computer skills of accounting software.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female
 • Proficient in the use of Microsoft Office
 • Good writing skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนคติดี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Quick book ได้จะพิจารณาเป็นพิเ

24-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ในระดับดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์

23-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิจารณา

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ภาษีต่างๆ ปิดงบประจำเดือน ประจำปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล