• ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารการรับเงิน - ใบเสร็จรับเงิน
 • การขาย ออก บิลขาย/ใบกำกับภาษี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปิดงบ
 • พนักงานบัญชี
 • บัญชี

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years experience
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Fair command in English in writing, reading

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิง
 • อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
 • จัดเตรียมทำแบบภงด.3, 53 ภงด.1 ประกันสังคม
 • มีความรู้เรื่องบัญชีภาษีอากร
 • สำนักงานบัญชี งานบัญชีรายเดือน รายปี

20-Jul-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ของโรงงานเพื่อใช้ประกอบรายงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • บริหารจัดการทางด้านภาษี

19-Jul-17

 

Applied
 • มีอิสระในการเข้างาน สามารถทำงานที่บ้านได้
 • เชี่ยวชาญด้านภาษี
 • ใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบ
 • พนักงานบัญชี
 • บัญชี

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้
 • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้

15-Jul-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้ มีความรู้ด้านภาษี
 • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้

15-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล