• Male&Female : 35 - 48 years
 • Bachelor's degree in Accounting and Finance
 • Experience 10 years of Accounting & Finance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality /Female only, age 28-30 years old
 • Bachelor's degree or Master's degree in Accounting
 • Salary plus other allowance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Chief Accountant/หัวหน้าบัญชี

CHANTABURI MOTOR SALES CO., LTD.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
 • ภาษีซื้อ-ขาย วางบิล-รับเช็ค ดูแลรายรับ-รายจ่าย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปวช. - ปวส. ด้านการบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัทฯ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or master degree in Accounting
 • 5 years working experience
 • general accounting and costing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s or master degree in Accounting
 • 10 years of experience
 • understanding of IFRS and local GAAP

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or master degree in Accounting
 • 3-5 years working experience in Account Payable
 • understanding on tax matters and accounting

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AR, AP,VAT and accounting functions
 • 2-5 years of experience
 • own a car/transportation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min.1 year experience in Accounting
 • Work location : Chacheongsao
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, Age over 25 years old
 • Degree or higher in Accounting or any related fie
 • 5 years experience in Accounting preferably

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Cost Accounting
 • Comply with local tax regulation.
 • Reconcile GL with all reports relating to inventor

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 - 3 years experience in accounting
 • Good or Fair command in English

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี โลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการนำเข้า, ภาษีศุลกากร

24-Mar-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง
 • สามารถขับรถยนต์ ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • Male age 23-30 years
 • Bachelor's degree in accounting only
 • Experienced accounts for at least 1-2 years

24-Mar-17

 

Applied
 • cost summarization and analyze
 • Summarize profit and loss for company
 • Budget preparation and forecast if needed

24-Mar-17

 

Applied
 • Male - Female, age between 30-35 years
 • Bachelor's degree or higher. Finance and account
 • CPA is a plus

24-Mar-17

 

Applied
 • experience with MAC5 is a plus
 • 5 years experience in accounting & cost
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Excellent knowledge of local & international tax
 • Experienced in SAP, ERP operating,

24-Mar-17

 

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 39 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีBOI 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Mainly responsible for overall accounting tasks
 • Prepare entries to accounts, G/L accounts
 • Good command in English with computer literacy

24-Mar-17

 

Applied
 • Rayong base
 • TOEIC 600
 • 0 - 2 years working experience in accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

24-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge in Time attendance system
 • Management skill will be advantaged
 • degree in Human Resource management

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Accounting, Finance or related fields
 • More than 5 years of experience in Accounting
 • Good knowledge of overall Financial Operation

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years in finance & treasury management roles
 • Good command of written and spoken English

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female , age not over 35 year old
 • Bachelor Degree in Accounting or any related field
 • At least 5 year experience in accounting

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in computer science, information technology
 • 3 – 5 years developer experience in C#
 • Understanding of capturing functional requirements

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Thai nationality age 35 years up.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Microsoft Office and SAP System.

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

23-Mar-17

 

Applied
 • tax accounting
 • accountent
 • tax planning, tax declare and accounting related

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese working environment
 • Financial and accounting report, Tax, BOI
 • Good English, SAP

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องภาษี , การวิเคราะห์ลูกหนี้

23-Mar-17

 

Applied

Accounting Officer/พนักงานบัญชี

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied

General Ledger

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • ทำบัญชีทั่วไป สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภท
 • จัดทำงบการเงินต่างๆ
 • ดูบัญชีในภาครวม

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting or finance
 • At least 5years working experience in accounting.
 • Account closing on a monthly, yearly basis

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Able to communicate in English both spoken
 • Computer literate ( MS. Office, Excel, Outlook )

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย(AR-AP)
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี การตลาด หรื่ออื่นๆ
 • รับชำระหนี้ วางบิลลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายขาย

23-Mar-17

 

Applied

Accounting

OSG Thai Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor’s Degree or higher in accounting
 • At least 1 year experience in cost accounting
 • Excellent problem Solving skill as well as analyti

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or a Financial related field
 • 5 yrs’ experience working in a financial function
 • Good leadership and management skills

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male of Female, age 35-45 years old
 • Min. 7yrs Accounting experience in manufacturing
 • CPD license is must !!

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล