• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 23-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Formula จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

28-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor or Master in Cost Accounting
 • Comply with local tax regulation.
 • Reconcile GL with all reports relating to inventor

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี
 • ชาย หญิง ไม่จำกัด อายุ
 • ความขยัน อดทน

28-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

28-Apr-17

 

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

28-Apr-17

 

Applied

Accounting Officer/พนักงานบัญชี

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied

General Ledger

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • ทำบัญชีทั่วไป สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภท
 • จัดทำงบการเงินต่างๆ
 • ดูบัญชีในภาครวม

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • 5 years as Cost Accountant.
 • Experiences on BPCS will be a plus.

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in Accounting & Finance field
 • Experience in Public Company is strongly required.
 • 3 - 5 years in Management level.

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensuring all manufacturing cost activities
 • Being responsible for the development of new SKUs
 • Being responsible for cost control methods

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 2-3 years at a managerial level

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/BA and other field
 • 1-2 years up working experience with Accounting
 • Extremely organized. Strong multi-tasking

27-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป บัญชี การเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 5 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 2-5 years’ experience in related position
 • Oracle and Maximo is advantageous

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Book keeping and controlling the accounts
 • Preparing and closing month end and year end
 • Preparing taxation reports (PND 50 and PND 51)

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ทำรายงานภาษี ซื้อ- ภาษีขาย ประจำเดือน

26-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for accounting related functions
 • Managing accounting section
 • Monthly accounting closing

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี การตลาด หรื่ออื่นๆ
 • รับชำระหนี้ วางบิลลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายขาย

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย(AR-AP)
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Take responsibility for the overall Accounting
 • Lead and drive Accounting to control and deliver
 • Oversee all of the areas of Accounting

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบบัญชีบริษัท ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ตรง ด้านการปิดงบบริษัท และ งบสรรพากร ได้
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • บันทึกเอกสารทางบัญชี
 • ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย / จัดทำรายงานยื่นภาษี

26-Apr-17

 

Applied
 • Daily monitoring vouchers of AP, AR and GL.
 • Preparing allocate expense to production cast
 • Control inventory transaction in the system

26-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female age over 30 years old.
 • 5 years of experience in accounting& finance
 • SAP knowledge

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญฺิง
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั่วไปได้
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จัดทำภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • male or female , age 40~55 years
 • having CPD certification
 • more than 5 years experience of accounting manager

26-Apr-17

 

Applied
 • To be part of leading regional trading company
 • To utilize your Accounting knowledge & experience
 • Attractive remuneration package

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้่โปรแกรมบัญชี Express ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีใจรักงานบัญชี

26-Apr-17

 

Applied
 • Certified CPA and CA accredited candidates
 • Degree or higher in accounting
 • 10 years’ experience in financial accounting

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 10 years’ experience in Finance and Accounting
 • Good and prompt communication skills

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in new set up & specialized company
 • to work as HR & GA Manager of new set up company
 • to make philosophy of the company

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good responsible for the receivables and Sales
 • Prepare record of accrued expenses
 • Issue withholding tax certificates to suppliers

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or Male, age 22-35 years old
 • 1 year experience in Automotive industry
 • Degree in Accounting/Finance or any related field

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yrs+ exp in Accounting Field
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Excellent Command of English

25-Apr-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accounting Officer (AP/ AR)

Bespoke Hospitality Management Asia Limited

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • Manage all invoices to be processed accurately
 • Ensure that the reconciliation of accounts
 • Create/update the vendor file

25-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปวส,สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานและ กระทบยอดรายงานภงด.3,ภงด.53
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านบัญชี หรือการเงิน

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล