เจ้าหน้าที่บัญชี

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-1 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

20-Jul-17

 

Applied
 • Electronics, SAP, IFRS & Thai GAAP
 • oversea payment mode, Letter of Credit (LC)
 • currency hedging, ledger, reconciliation

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์บัญชี (AR) อย่างน้อย 3 ปี
 • อายุ 24-27 ปี มีวินัย ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Nirvana ได้ดี

20-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลค่าใช่จ่ายของบริษัท
 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • สรุปภาษีซื้อ-ขายของแต่ละเดือน

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting field
 • Familiar with accounting software and programmed
 • Supervise cost and general accounting operation

20-Jul-17

 

Applied
 • Diploma degree in Accounting
 • 0 - 2 years of experience in accounting
 • Checking VAT report , prepare Tax, CIP

20-Jul-17

 

Applied
 • Accounting Officer
 • Age between 24-30 years old.
 • At least 1-2 years experiences in Accounting.

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 28 years up
 • Have experience 3-4 years
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Costing

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7years progressive experience in accounting
 • Good command of both written and spoken English
 • Have attention to details, strong analytical skill

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกบิล, ทำบัญชี, งานเอกสารและธุรการต่างๆ
 • วุฒิปริญญาตรีคณะบัญชี, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย / ส่งเสริมการขาย

17-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or above in Accountancy.
 • Able to work at Ayutthaya
 • Ability to multi-task, work under pressure.

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป/ต้นทุน 0-3 ปี

17-Jul-17

 

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

16-Jul-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

16-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied

เจ้าหน้าที่บัญชี

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-1 ปี

13-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล