• สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ทำบัญชี / ปิดงบ
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • จัดทำรายงาน Forward Contract รายเดือน

18-Jul-17

 

Applied

Accountant

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Media Education
  • Revenue Code
  • Customs system Taxation

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล