• Bachelor’s degree in Accounting
  • 5 years working experience in Accounting field
  • Male/Female, Thai nationality

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล