• จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
  • . มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย

25-Jul-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี

22-Jul-17

 

Applied
  • ควบคุมการจัดทำบัญชี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล