Accounting Manager

HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • working experience as Accounting Manager
 • BS degree in Accounting or Finance
 • Ability to manipulate large amounts of data

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานสมุห์บัญชีมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบการรายงานภาษีอากร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง 22-35 ปี
 • บันทึกบัญชี สมุดรายวัน เอกสารจ่าย
 • ทำรายงานข้อมูลด้านภาษี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ36ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานบัญชี Payroll

21-Apr-17

 

Applied

Assistant Accounting Manager (Nakhonpathom)

en world Thailand

ปริมณฑล-นครปฐม

 • prepare all accounting activities, taxation
 • Prepare monthly financial statement reports
 • Prepare and submit taxation

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Accounting (Nakhon Pathom)

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์สายงานบัญชี(โรงงาน)ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถทำงานในจังหวัดนครปฐมได้

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล