• 5 years of work Experience in Accounting and Finan
  • Age over 30 years old, Thai nationality
  • 5 years of work Experience in Accounting and Finan

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี

21-Jun-17

 

Applied
  • ควบคุมการจัดทำบัญชี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล