• 3 Yrs experience in GL Accounting.
  • Good command in English communication.
  • Good Knowledge in Local GAAP and US GAAP.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
  • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
  • จัดทำ Budget

25-Mar-17

 

Applied
  • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
  • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล