• 3+ years for Junior, 7+ years for Senior
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Female only, aged 25+ years.

22-May-17

 

Applied
 • จัดทำยื่นภาษี,จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. , ป.ตรี
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี

19-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร บันทึกบัญชี

17-May-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล