• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
  • อายุระหว่าง 20-35 ปี
  • รักงานด้านการบัญชี-การเงิน และภาษี
  • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล