• อายุระหว่าง 20-35 ปี
  • รักงานด้านการบัญชี-การเงิน และภาษี
  • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

28-Apr-17

 

Applied
  • รับวางบิลและจัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้
  • เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล