Senior Accountant AP

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 2 months fixed bonus with other benefits
 • Manufacturing environment
 • Good command of written and spoken English

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • GL
 • Account
 • Pathum

25-May-17

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ทั้งรับและจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึน ไป
 • มีความรู้บบัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง

25-May-17

 

Applied

Senior GL Accountant

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing, reconciliation, report
 • Prepare withholding tax and value added tax report
 • petty cash management and day-to-day cash flow

24-May-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุน

24-May-17

 

Applied

ASSISTANT ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare company month-end and year-end closings
 • Be in charge of entering AP/GL accounting entries
 • Manage company bank accounts, control petty cash

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชี BOI และภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

22-May-17

 

Applied
 • At least 3 years experience
 • Communication skills
 • Have basic computer literacy in MS office

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล