• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี โลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการนำเข้า, ภาษีศุลกากร

24-Mar-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง
 • สามารถขับรถยนต์ ได้

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male age 23-30 years
 • Bachelor's degree in accounting only
 • Experienced accounts for at least 1-2 years

24-Mar-17

 

Applied
 • cost summarization and analyze
 • Summarize profit and loss for company
 • Budget preparation and forecast if needed

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 39 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีBOI 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in computer science, information technology
 • 3 – 5 years developer experience in C#
 • Understanding of capturing functional requirements

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Thai nationality age 35 years up.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Microsoft Office and SAP System.

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

23-Mar-17

 

Applied
 • tax accounting
 • accountent
 • tax planning, tax declare and accounting related

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องภาษี , การวิเคราะห์ลูกหนี้

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting or finance
 • At least 5years working experience in accounting.
 • Account closing on a monthly, yearly basis

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Able to communicate in English both spoken
 • Computer literate ( MS. Office, Excel, Outlook )

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย(AR-AP)
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี การตลาด หรื่ออื่นๆ
 • รับชำระหนี้ วางบิลลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายขาย

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or a Financial related field
 • 5 yrs’ experience working in a financial function
 • Good leadership and management skills

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบบัญชีบริษัท ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ตรง ด้านการปิดงบบริษัท และ งบสรรพากร ได้
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • บันทึกเอกสารทางบัญชี
 • ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย / จัดทำรายงานยื่นภาษี

22-Mar-17

 

Applied
 • Female Age 22-24 year old
 • Bachelor degree in Accounting
 • English language is good

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

 

Applied
 • Providing financial advice to management
 • Ensuring the financial indicators are in constant
 • Managing industrial and financial performance

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of relevant experiences in accounting.
 • Knowledge in Receivable, Payable, Tax
 • Good command of English is highly preferable.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast learner with the ability to understand
 • Experiences in accounting
 • Good command of English is highly preferable

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เกี่ยวกับบัญชีบริษัท
 • ปิดงบการเงินประจำปี
 • จัดทำรายงานและภาษีทุกประเภท

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/BA and other field
 • 1-2 years up working experience with Accounting
 • Extremely organized. Strong multi-tasking

21-Mar-17

 

Applied
 • To ensure that the company complies with all laws
 • To be responsible for company’s financial closing
 • To be responsible for tax submission and dealing

21-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปวส,สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานและ กระทบยอดรายงานภงด.3,ภงด.53
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

21-Mar-17

 

Applied
 • Willingness to travel time to time to Austria
 • Excellence knowledge and experince with Thai law
 • Certified Accountant

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male&Female : 35 - 48 years
 • Bachelor's degree in Accounting and Finance
 • Experience 10 years of Accounting & Finance

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปวช. - ปวส. ด้านการบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัทฯ

20-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Age over 25 years old
 • Degree or higher in Accounting or any related fie
 • 5 years experience in Accounting preferably

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านบัญชี หรือการเงิน

20-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารค่าไฟ ออกใบกำกับภาษี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.ขึ้นไป
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล