• วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าขึ้นไป สาขาการบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์การทำงานบริหารงานบัญชีและการเงิน
 • มีความรับผิดชอบสูงขับรถยนต์ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Audit, tax, assets
 • Accounting
 • Audit firms

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Degree in Business Finance, Accounting
 • 2 years’ experience in accounting or a related
 • Candidates must work well in a dynamic environment

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องภาษี , การวิเคราะห์ลูกหนี้

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 5 - 7 years Costing / Accounting / Tax / Finance
 • Experience working with consumer goods

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting
 • accountant
 • finance

23-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Withholding Tax ,PP.30, PP.36, PND 3, PND 53,
 • Daily Cash flow, Monthly Cash flow
 • Bachelor’s Degree in Accounting

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Accounting ,Costing or Finance
 • 1-5 years of experiences in Accounting
 • Good Command in English and SAP experience

22-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Jan-17

 

Applied
 • Master Degree in Accounting ,Costing or Finance
 • 5 years of experiences in Accounting
 • Good Command in English and SAP experience

22-Jan-17

 

Applied
 • ออกใบแจ้งหนี้ สรุปเงินสดย่อย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

21-Jan-17

 

Applied
 • Knowledge of import and export
 • 3 + years accounting experience in a manufacturing
 • Supervision of the accounts payable

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 39 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีBOI 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 Years experience in Accounting
 • Handling Monthly tax
 • Booking General JV and Fixed Assets

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปวช. - ปวส. ด้านการบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัทฯ

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
 • แยกใบกำกับภาษี และออกใบวางบิลส่งวางบิลลูกค้า

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7-8 years experience in Finance & Accounting field
 • Bachelor Degree in Accounting ,Cost Accounting
 • Female, Thai Nationality, Age 28-35

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in computer science, information technology
 • 3 – 5 years developer experience in C#
 • Understanding of capturing functional requirements

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of Costing and Accounting, Budgeting
 • Good communication and interpersonal skills

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทางบัญชีการเงินอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ

18-Jan-17

 

Applied
 • Prepare and record of Pay-In Voucher
 • Issue Tax Invoice & Receipt including collection
 • Coordinate and prepare Factoring Invoice document

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or any financial
 • 5 years’ experience in financial accounting
 • Being responsible for periodic financial statement

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล