• วุฒิปริญญาตรี บัญชี
 • ชาย หญิง ไม่จำกัด อายุ
 • ความขยัน อดทน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years experience in Accounting & Finance field
 • Experience in Public Company is strongly required.
 • 3 - 5 years in Management level.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/BA and other field
 • 1-2 years up working experience with Accounting
 • Extremely organized. Strong multi-tasking

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

27-Apr-17

 

Applied
 • Book keeping and controlling the accounts
 • Preparing and closing month end and year end
 • Preparing taxation reports (PND 50 and PND 51)

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ทำรายงานภาษี ซื้อ- ภาษีขาย ประจำเดือน

26-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for accounting related functions
 • Managing accounting section
 • Monthly accounting closing

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี การตลาด หรื่ออื่นๆ
 • รับชำระหนี้ วางบิลลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายขาย

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย(AR-AP)
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Take responsibility for the overall Accounting
 • Lead and drive Accounting to control and deliver
 • Oversee all of the areas of Accounting

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบบัญชีบริษัท ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ตรง ด้านการปิดงบบริษัท และ งบสรรพากร ได้
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • บันทึกเอกสารทางบัญชี
 • ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย / จัดทำรายงานยื่นภาษี

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญฺิง
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั่วไปได้
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จัดทำภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • male or female , age 40~55 years
 • having CPD certification
 • more than 5 years experience of accounting manager

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • Certified CPA and CA accredited candidates
 • Degree or higher in accounting
 • 10 years’ experience in financial accounting

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 10 years’ experience in Finance and Accounting
 • Good and prompt communication skills

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or Male, age 22-35 years old
 • 1 year experience in Automotive industry
 • Degree in Accounting/Finance or any related field

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปวส,สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานและ กระทบยอดรายงานภงด.3,ภงด.53
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านบัญชี หรือการเงิน

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารค่าไฟ ออกใบกำกับภาษี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.ขึ้นไป
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-2 years working experience in the field

25-Apr-17

 

Applied
 • Female Age 22-24 year old
 • Bachelor degree in Accounting
 • English language is good

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai, 35 years old up
 • Accounting field, Tax Special knowledge

24-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Accounting or Finance
 • At least 0-3 years experience in Finance

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้าน BOI ทั้งหมด
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้าน 19 ทวิ, BOI

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล