• จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีใจรักงานบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีค่าสินค้าและบริการ
 • เป็นผู้ที่จัดทำบัญชีได้

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting

OSG Thai Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor’s Degree or higher in accounting
 • At least 1 year experience in cost accounting
 • Excellent problem Solving skill as well as analyti

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years in finance & treasury management roles
 • Good command of written and spoken English

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล