• จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

16-Feb-17

 

Applied
 • พนักงานบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากใช้โปรแกรม autoflight ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุน
 • ขึ้้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • กรณีใช้โปรแกรม autoflight ไ้ด้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล