Accounting Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

Doctor Younger Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle full set of account AR / AP / GL
 • Prepare statutory financial accounts in compliance
 • Handle control and reconciliations of sub-ledgers

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Finance Manager
 • Accounting
 • Finance and Accounting

17-Jan-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน และประจำปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้อง

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • Have experience of real estate
 • Good computer and Microsoft skills

17-Jan-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในส่วนของงานบัญชี AP หรือ AR
 • จัดทำสรุปรายรับรายจ่าย แต่ละเดือน
 • ประสานงานกับแผผนกอื่นๆ เพื่อทำให้การจ่ายเงิน

13-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in an accounting and finance
 • 10 years’ experience in a finance and accounting
 • Fluency in English and Thai is required

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล