• จ่ายเช็ค-รับวางบิล Supplier,วางบิล Customer
  • เคยทำงานด้านบัญชีโรงงาน 1 ปีขี้นไป
  • ปวส.(บัญชี) ขึ้นไป

18-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความซื้อสัตย์ตรงต่อเวลา

14-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล