• ดูแลและบริหารงานการเงินและงบประมาณ
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
  • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
  • กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน
  • จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล