• มีโบนัสประจำปี
 • จัดท่องเที่ยวประจำปี และมีลาพักร้อนประจำปี
 • แบ่งขอบเขตงานชัดเจน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Female,35-45 years old,CPD License, VAT,WHT
 • 10-15 years exp as Accounting&Finance@Trading Biz
 • 80-90K, BTS Line,Japanese,Assistant Accounting Mgr

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance/ Positive Attitude
 • Good command in English
 • Knowledge in SAP is an advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years working experience in accounting fields
 • Strong interpersonal and client oriented skills
 • Strong ability to communicate in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in accounting fields
 • Prior experience with MAC-5 and/or SAP Accounting
 • Good accounting and tax knowledge basis

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดทำในเรื่องภาษีต่างๆเช่น ภงด.3 ,53 เป็นต้น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3-5 years of experience in accounting fiel
 • Graduated in Accounting or related field
 • Prepare costing and budgeting report

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Junior Accounting Receivable

SDS KERR CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Maintain up-to-date billing system
 • Generate and send out invoices
 • Follow up on, collect and allocate payments

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years of experience of Account Receivab
 • Follow up outstanding AR and reconcile collections
 • Have knowledge of ERP software

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Female age 27-35 years up
 • At least 3-4 year experience in accounting field
 • Have knowledge about Thai Tax Law

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 • ดูแลและรับผิดชอบงานด้านใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ดูแลงานด้านบันทึกบัญชี ด้านลูกหนี้และด้านเจ้าหนี้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience with accounting function
 • Experience in SAP & audit firm is an advantage
 • Strong skill of Thai accounting standard&taxation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work in famous Japanese company
 • Opportunity to study car market
 • Opportunity to grow up your accounting skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • review the management reports
 • manage legal adviser to be sure all are in place
 • Conducts risk assessments

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสาร บัญชีซื้อ ขาย
 • การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน รับแรงกดดันได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accountant / Cost Accountant
 • Work with multi national / Multi nationality
 • Costing / Inventory Control

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai national, age preferable over 35 years old
 • 5 years experience in preparation of accounts

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in hotel accounting
 • Corporate Office to set up Accounting standard

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accounting analysis
 • credit
 • tax, payment

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years’ experience in accounting and finance
 • Good command of written and spoken English
 • experience with SAP program will be advantage

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Being responsible for all accounting and finance
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Finance
 • At least 5 years of work experience in finance

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Bachelor’s / Master degree in Accounting, Finance
 • Having SAP (ERP) experience is advantage

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tax Advisory/ Consultancy background
 • 3-5 years accounting (Tax)
 • Based in Sathorn

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Thai female candidate
 • Serviced mind (flexible to do various jobs)
 • Able to communicate in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tax and accounting
 • liaise with revenue office
 • review tax

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฐานเงินเดือนสามารถปรับเพิ่มได้ตามความรู้ความสามารถ
 • สัมภาษณ์ทราบผลทันที

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม MS Office

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Manager of the hotel’s day-to-day accounting
 • Organizing, planning, and prioritizing work
 • degree or diploma in Finance and Accounting

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.
 • หากมีประสบการณ์งานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To handle overall accounting record
 • At least 1–5-years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 32-45 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5-8 years working experience in accounting

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ สินทรัพย์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย
 • มีความรู้เรื่องระบบภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 40-50 years old
 • 10-13 years working experience as accountant
 • Bachelor or Master degree in Accounting

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To prepare budgets, review budget proposals
 • University Degree in Accountancy and have CPD
 • At least 3 years of relevant business experience

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor degree
 • 2 Year experience
 • Able to communicate in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, Prvd F, Trans, Full
 • Japanese Business Consulting Service
 • Exp. in Accounting at least 3 yrs.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีบริหารอย่างน้อย 10 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • working experience with Hospitality Industry.
 • Knowledge of Express Accounting Software
 • Good communication and interpersonal skill

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tax Manager

CENTRAL GROUP

บางรัก

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ประสบการณ์ตรวจสอบ หรือ สำนักงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tax Auditor

CENTRAL GROUP

บางรัก

 • Male/Female, Age between 24-28
 • 2-3 years working in tax compliance obligations
 • Computer literacy and good command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน
 • เงินเดินตามตกลง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge in Tax and Accounting regulation
 • Good communication and interpersonal skill
 • Experience in SAP system will be a plus

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accountancy
 • At least 5-8 years experience
 • finance and accounting management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน 2 - 5 ปี
 • รายงานภาษีซื้อ-ขาย / บักทึกรายรับ-จ่าย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล