• ลงบัญชี งานภาษีอากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี, กฏหมายภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน1-2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 28 - 37 years
 • Experience at 5-8 years in this field.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีโบนัสประจำปี
 • จัดท่องเที่ยวประจำปีและลาพักร้อนประจำปี
 • แบ่งขอบเขตงานชัดเจน ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนกับแผนกอื่น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounts Receivable
 • Payment
 • Finance and Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Accounting Manager

River Engineering Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาเกี่ยวกับการบัญชี
 • สามารถปิดงบและมีใบประกอบวิชาชีพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, not more than 35 years old
 • degree or Master’s degree in Accounting
 • รับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Accounting
 • 5 years relevant experience in accounting
 • Good command of written and spoken English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี การปฏิบัติงานและฐานข้อมูล
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการน์ในตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & Financial
 • AR, AP, Fix Asset, Inventory recording
 • Tax

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial performance
 • Yearly audit
 • GL

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have more exp in overall accounting operations
 • Supervisory, time management and good English
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • At least 3 years of relevant work experience
 • Good interpersonal skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Officer - Partner Marketing

Agoda

กรุงเทพมหานคร

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leasing
 • General Ledger, Loan
 • Tax, month end closing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย
 • มีความรู้เรื่องระบบภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Fluent in English.
 • Able to communicate in multicultural environment

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 – 5 ปี ด้านบัญชีบริหาร, บัญชีต้นทุน
 • งบประมาณ, Budget, Report, งบการเงินรวม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting and Finance
 • Experience in the GL or Revenues function in MNC
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • Experience in SAP is preferable
 • Able to work hard under pressure and deadline

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Having experience in banking budgeting & Forecast
 • Good at or having experience in running business
 • Excellent analytics and problem solving skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years experience
 • A degree in accounting with accounting license
 • Experience with monthly and annual financial close

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must be in Thai nationality, Female/Male
 • Bachelor’s degree - Accounting
 • Must have at least minimum 1 year working experien

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เก็บข้อมูลของสินค้า ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Accounting, Finance
 • At least 3 years of working experience
 • Excellent command of spoken and written English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Tax
 • Finance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior accountant job
 • Instruments manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age not over 40 Years
 • Experience at least 3-5 years
 • Major in Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • knowledge of Thai Tax laws and Thai Reporting
 • Thai CPA or other certificate will be considered

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 30-45 years old.
 • CPA qualification is preferred.
 • Able to prioritize and handle multiple projects.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account AP, AR
 • Financial Documents
 • Withholding Tax

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • Bonus 2 mths., Medical Support, OT Pay, etc.
 • Global Electronics Manufacturing & Trading Company
 • Exp. in Accounting over 5 yrs. in Japanese Company

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • At least 3 years relevant experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีทางบัญชี
 • เพศหญิง
 • ลงบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting,Costing and Budgeting
 • Fixed Asset and Depreciation
 • A/P, A/R, Stock(Costing), Tax, VAT, GL

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 2-3 year experiences in accounting field
 • Knowledge of accounting, tax, financial

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

Kaidee.com

ดินแดง

 • Managing daily finance works including: GL, AP, AR
 • Ensure monthly and yearly closing on time
 • Manage daily corporate cash and banking activities

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ(ปี) 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 29 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gender : Male/Female
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Experience : 1 - 5 Years

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Income tax

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths, Health Ins, Position, Language
 • Camera, Electric Machine International Trading
 • Experience Trading Account / Japanese Company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล