• วางแผน มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนในโรงพิมพ์
  • Bachelor Degree in Printing or related fields
  • At least 2 - 3 years working experience Planning

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ / วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • ขยัน อดทน และมีทักษะในการเจรจา

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาปวช. - ปวส.
  • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล