• มีความรู้ด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • มีความมุ่งมั่น
  • สามารถประจำที่นิคมสินสาคร

20-Apr-17

 

Applied
  • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
  • ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
  • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Manager

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • 5 years experience in defined ink technology
  • Degree in Scientific of Chemistry, Printing
  • Good English communication skill.

04-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล