• 35 - 45 years, Male or Female Thai nationality
  • Production control of printed board assembly parts
  • Benefits: Insurance, etc

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล