• จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

24-Apr-17

 

Applied
 • The Printing Engineer will report to the Printing
 • Being responsible for controlling, improving
 • Coordinating productivity, quality, machine

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์
 • พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ปี
 • สามารถในการวางแผน ติดตามงาน เรื่องแม่พิมพ์

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล