HR Operations Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวชขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • ประสบการณ์ด้านงานสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 2 ปี

29-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในการวางแผนโรงงาน
 • ดูแลและตรวจสอบการวางแผนการผลิต
 • ควบคุมปริมาณ Inventory

28-Mar-17

 

Applied

HR Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manufacturing, generalist
 • Manager, C&B, recruitment
 • bangkok

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล