• พัฒนามาตรฐานงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
  • ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและวัตถุดิบ
  • ทดลอง คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แบนด์ขององค์กร

25-May-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
  • 10 years of experience in production planning
  • Strong decision making and problem solving skills

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล