• New Product Development
  • อายุ 18-30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1
  • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย
  • วุฒิปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่ม

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล